Om ressursen (veiledning)

Hva er dyriskolen.no?

Nettressursen dyriskolen.no dreier seg om atferdsbiologi og dyrevelferd, og er laget spesielt til lærere og elever i ungdomsskolen. Den kan brukes i naturfag-, samfunnsfag-, KRLE- og norskundervisningen.

Hvem står bak dyriskolen.no?

Undertegnede – atferdsbiolog Emma Mary Garlant – er ansvarlig for ressursen.

Relevant om meg:

  • Bachelorgrad i husdyrvitenskap med hovedvekt på anvendt atferdsbiologi (NMBU)
  • Mastergrad i biologi med hovedvekt på atferdsøkologi (NMBU)
  • Over ti års erfaring med kommunikasjon av naturvitenskap. Blant annet som redigerer i ScienceNordic.com og som journalist i forskning.no
  • Blogget om hund på forskning.no siden 2015
  • Driver nettstedet hunomhund.no
  • Korrekturleser og skriver tekster for diverse oppdragsgivere
  • Har et kapittel i den siste boka i Leseforståelse-serien til GAN Aschehaug

Hvorfor dyriskolen.no?

Det er en kjensgjerning at mange ungdommer er opptatt av dyrenes atferd og velferd. Denne interessen er nyttig i seg selv, da kunnskap om dyrenes atferd og velferd er nødvendig i mange yrker og andre sammenhenger, deriblant innen husdyrproduksjon og naturforvaltning. Men interessen kan også brukes som inspirasjon til læring om andre temaer. Der stiller selvsagt temaene under læreplan for naturfag i en særklasse, da atferdsbiologi og dyrevelferd er to naturvitenskapelige fag. Videre er det kompetansemål innen samfunnsfag og KRLE som med fordel kan knyttes til atferdsbiologi og dyrevelferd, særlig vil dyrevelferdsloven og de etiske aspektene ved dyrevelferd være aktuelle temaer her. Sist, men på ingen måte minst: Atferdsbiologi og dyrevelferd egner seg utmerket til lese- og skrivetrening.

 … men hvorfor har du laget den?

Jeg har laget denne nettressursen fordi jeg brenner for at ungdomsskoleelever skal få lære om atferdsbiologi og dyrevelferd. Dette grunner naturligvis i min forkjærlighet for dyr, men en like viktig drivkraft er at jeg er glad i ungdommer. Jeg er overbevist om at disse fagene kan bidra til generell lærelyst og motivere til kritisk tenkning, slik jeg opplevde det da jeg selv var ungdom – og fremdeles gjør i dag.

Hvordan bruke dyriskolen.no?

Det skal være både artig og enkelt å bruke dyriskolen.no.

Læringsopplegg er menyen med fiks ferdig opplegg tilpasset de forskjellige læreplanene. Det inkluderer presentasjon til undervisningen, tekster og forslag til oppdrag. Alt kan lastes ned som egne filer via en åpen mappe i Google Disk. Under menyen Fagstoff er den teoretiske kunnskapen om atferdsbiologi og dyrevelferd samlet, mens menyen DyreNytt inneholder forskningsnyheter (sist oppdatert november 2017).

Ta kontakt!

Jeg elsker e-poster! Om det så gjelder spørsmål, ros, ris eller andre innspill. Dessuten er jeg hele tiden på utkikk etter flere samarbeidspartnere, så ta kontakt hvis du mener du kan bidra med noe.

Send en e-post til:

emma@hunomhund.no

Hilsen Emma Mary Garlant

(17.06.2017)