Fagstoff

Atferdsbiologi

Atferdbiologi dreier seg om dyrenes atferd – og de biologiske prosessene og fenomenene som angår atferden.

Dyrenes atferd kan deles opp i kategorier.

Dyrevelferd

Husdyrenes velferd er noe som mange er opptatt av, og det i økende grad. Det ser vi på den store plassen det har fått i samfunnsdebatten de siste årene, og vi ser det på det voksende antallet mennesker som forsker på dyrevelferd.

Velferdsindikatorer er objektive mål på dyrevelferd. Noe som forteller oss om hvordan dyret har det, men som ikke er påvirket av øyet som ser, så langt det lar seg gjøre.

Selv om vitenskapen dyrevelferd er relativ ny, er ikke det å bry seg om dyrenes velferd noe nytt.

Det finnes en lang rekke lover som på en eller annen måte angår dyrevelferd, men loven over alle lover er selveste dyrevelferdsloven.