Atferdskategorier

Av: Emma Mary Garlant

En kanin slikker potene sine

(Foto: Kleuske (eget verk) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

En løve peser

(Foto: CC0, via Pixabay)

To marihøner parer

(Foto: CC0, via Pixabay)

 En bie samler nektar og pollen

(Foto: CSIRO, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

En papegøye steller fjærene sine

(Foto: CC0, via Pixabay)

Tre ender flyr

(Foto: CC0, via Pixabay)

En isbjørn spiser en sel

(Foto: AWeith (eget verk), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

En tiger slikker poten sin

(Foto: Koshy Koshy, CC BY 2.0, via Flickr)

Ni kattunger drikker melk av mor

(Foto: CC0, via Pixabay)

To okser sloss

(Foto: CC0, via Pixabay)

En fugl synger

(Foto: Frank Schulkes, www.birdscaptured.com, brukt med tillatelse)

Fem mennesker ler

(Foto: CC0, via Pixabay)

En katt ligger på lur i gresset

(Foto: CC0, via Pixabay)

Seks gåsunger følger etter mor

(Foto: Aiwok (eget verk), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

En gepard løper

(Foto: Hein Waschefort (eget verk), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

En pungrotte spiller død

(Foto: Falt i det fri, via Wikimedia Commons)

En høne varmer kyllingene sine

(Foto: CC0, via Pixabay)

To hester koser

(Foto: Jim Champion (eget verk), CC BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons)

To hundevalper leker

(Foto: Emma Mary Garlant)

Fire fugler klynger seg sammen

(Foto: Blalonde (eget verk), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

To ender dukker hodet under vann

(Foto: Neil Phillips (eget verk), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

En kneler gjør seg større

(Foto: CaPro (eget verk) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

En pingvin mater ungen sin

(Foto: Jerzy Strzelecki (eget verk), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

En laks svømmer

(Foto: Hans-Petter Fjeld (eget verk) CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)

Seks ulver omringer en bisonokse

(Foto: CC0, via Pixabay)

En rev ligger som en ball

(Foto: CC0, via Pixabay)

Tre kråker jager en hauk

(Foto: Dori (eget verk), CC BY-SA 3.0 us, via Wikimedia Commons)

En sau beiter gress

(Foto: CC0, via Pixabay)

To padder parer

(Foto: CC0, via Pixabay)

En hest slikker sitt nyfødte føll

(Foto: CC0, via Pixabay)

Alt dette er eksempler på atferd!

Det vil si: Atferd er alt dyr gjør. Måten de oppfører seg på. 

Atferdselementer og atferdssystemer

Men fordi dette er veldig mye å forholde seg til, og lett blir uoversiktlig, må vi kategorisere. Rydde opp! Slik som vi så ofte gjør i naturvitenskapelige fag. Atferd kategoriserer vi i såkalte atferdselementer og atferdssystemer, etter hvilken funksjon atferden har.

Et atferdselement og atferdssystem kan sammenlignes med andre biologiske elementer og systemer. For eksempel vil man i fysiologien snakke om nervesystemet, hormonsystemet, fordøyelsessystemet, respirasjonssystemet osv. Mens elementer i disse systemene kan være henholdsvis nerveceller, hormoner, tarmer og lunger. Fordi også atferd er biologi, gjør forskerne innen dyrenes atferd tilsvarende. Eksemplene i begynnelsen er det vi kan kalle atferdselementer.

Vi plasserer elementene i sine respektive atferdssystemer:

Lokomosjon (fra A til B)

Atferd som har som funksjon å flytte kroppen fra et sted til et annet.

En gepard løper

(Foto: Hein Waschefort (eget verk), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Tre ender flyr

(Foto: CC0, via Pixabay)

En laks svømmer

(Foto: Hans-Petter Fjeld (eget verk) CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)
Sosialatferd (Jo mere vi er sammen!)

Atferd som dreier seg om hvordan dyr samhandler med andre dyr.

To hester koser

(Foto: Jim Champion (eget verk), CC BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons)

To okser sloss

(Foto: CC0, via Pixabay)

Fem mennesker ler

(Foto: CC0, via Pixabay)
Spiseatferd (Nam-nam)

Atferd som har som funksjon at dyret får i seg energi og næringsstoffer.

En bie samler nektar og pollen

(Foto: CSIRO, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

En sau beiter gress

(Foto: CC0, via Pixabay)

En isbjørn spiser en sel

(Foto: AWeith (eget verk), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
Kroppspleie (noen er mer jålete enn andre)

Atferd som har som funksjon å holde kroppens utside ren og fri for parasitter og lignende.

En tiger slikker poten sin

(Foto: Koshy Koshy, CC BY 2.0, via Flickr)

En papegøye steller fjærene sine

(Foto: CC0, via Pixabay)

En kanin slikker potene sine

(Foto: Kleuske (eget verk) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
Ungdyratferd (Barneoppførsel)

Atferd som vises spesielt av unge dyr, som regel ikke av voksne dyr.

To hundevalper leker

(Foto: Emma Mary Garlant)

Seks gåsunger følger etter mor

(Foto: Aiwok (eget verk), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Ni kattunger drikker melk av mor

(Foto: CC0, via Pixabay)
Termoregulering (brrr …)

Atferd som har som funksjon å holde riktig kroppstemperatur.

Fire fugler klynger seg sammen

(Foto: Blalonde (eget verk), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

En løve peser

(Foto: CC0, via Pixabay)

En rev ligger som en ball 

(Foto: CC0, via Pixabay)
Reproduksjonsatferd (sex og sånn)

Atferd som har som funksjon å sørge at dyret får reprodusert.

En fugl synger

(Foto: Frank Schulkes, www.birdscaptured.com, brukt med tillatelse)

To padder parer

(Foto: CC0, via Pixabay)

To marihøner parer

(Foto: CC0, via Pixabay)
Foreldreatferd (Mamma-og-pappa-oppførsel)

Atferd som har som funksjon å sørge for at dyrets avkom overlever.

En pingvin mater ungen sin

(Foto: Jerzy Strzelecki (eget verk), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

En høne varmer kyllingene sine

(Foto: CC0, via Pixabay)

En hest slikker sitt nyfødte føll

(Foto: CC0, via Pixabay)
Predasjonsatferd (Jeg vil spise deg!)

Atferd som har som funksjon å skaffe mat.

To ender dukker hodet under vann

(Foto: Neil Phillips (eget verk), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Seks ulver omringer en bisonokse

(Foto: CC0, via Pixabay)

En katt ligger på lur i gresset

(Foto: CC0, via Pixabay)
Antipredasjonsatferd (Ikke spis meg!)

Atferd som har som funksjon å beskytte seg selv eller andre mot predatorer.

En pungrotte spiller død

(Foto: Falt i det fri, via Wikimedia Commons)

En kneler gjør seg større

(Foto: CaPro (eget verk) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Tre kråker jager en hauk

(Foto: Dori (eget verk), CC BY-SA 3.0 us, via Wikimedia Commons)

Alt henger sammen med alt

Ser du at vi straks fikk mer oversikt over alle atferdselementene nå?

Noe annet du sikkert ser, er at disse atferdssystemene ikke nødvendigvis er uavhengig av hverandre. For eksempel er lokomosjon helt nødvendig for mange av de andre atferdssystemene. Gåsungene som følger etter mor og er plassert under ungdyratferd, svømmer jo. Likeledes bedriver de melkedrikkende kattungene spiseatferd. Videre vil du se at ofte er antipredasjonsatferd og foreldreatferd tett knyttet. De tre kråkene jager nok bort hauken fordi de har unger i nærheten. Og alle er vel enige i at reproduksjonsatferd ofte er en form for sosialatferd …?

Allikevel er det hensiktsmessig å kategorisere atferden slik. For det er kun gåsunger som følger etter moren sin på denne måten, voksne gjess gjør det ikke. Det er heller ingen voksne katter som suger melk av noen. Og faktisk er det ikke alle arter som trenger å møtes for å reprodusere.

På grunn av disse uklare skillene vil du se dyrenes atferd, både elementer og systemer, oppdelt litt forskjellig i bøker og andre steder. Men la deg ikke forvirre av det! Biologiske kategorier vil alltid overlappe hverandre, det finnes få klare grenser.

Alt henger sammen med alt.

Kilder

Kilder

The Behavior of Animals: Mechanisms, Function And Evolution. Av Johan J. Bolhuis, ‎Luc-Alain Giraldeau (bok)

Animal Behaviour: Mechanism, Development, Function and Evolution. Av Christopher J. Barnard (bok)

Domestic Animal Behaviour and Welfare. Av Donald M. Broom og Andrew F. Fraser (bok)

Les også: