Tema: velferdsindikatorer

Læringsopplegg – forskerspiren

Om temaet

For at dyrevelferd skal kunne kalles en naturvitenskap, må det nødvendigvis være mulig å måle dyrevelferd på en objektiv måte. Det gjøres ved hjelp av velferdsindikatorer. Velferdsindikatorer er derfor en svært sentral del av vitenskapen dyrevelferd, og et tema som egner seg ypperlig til innføring i den vitenskapelige tankegangen.


Undervisning

Se notater og last ned presentasjonen via Google Disk.


Forslag til oppdrag

A) Vis hva du har lært!

1: Hva er velferdsindikatorer? Gi to eksempler.

2: Hvordan deler vi opp de forskjellige velferdsindikatorene?

3: Er velferdsindikatorene like for de forskjellige artene? Begrunn svaret ditt.

B) Diskuter!

1: Hva er forskjell på naturvitenskapelig kunnskap om dyrenes velferd og meninger om dyrenes velferd?

2: Hvorfor trenger vi naturvitenskapelig kunnskap for å ta de rette etiske avgjørelsene når det gjelder dyrenes velferd?

C) Skriv!

1: Velg deg ut et dyr vi har i fangenskap i Norge. Kanskje et dyr du har hjemme? Finn ut av de forskjellige velferdsindikatorene vi kjenner til for det bestemte dyret, og skriv en forklarende og argumenterende tekst om det.

2: Skriv om kroppstemperaturen til dyr! Finn ut om det faktisk er forskjell på kroppstemperaturen til en frisk papegøye og en frisk hest. Finn også ut om det er forskjell i kroppstemperatur mellom en skilpadde og en hest. Og hva med menneske og hest?

Last ned oppdragene via Google Disk.