Bananfluer formerer seg mer når hannene er brødre som har vokst opp sammen

Bananfluer formerer seg mer når hannene er brødre som har vokst opp sammen

Bananflue. (Foto: André Karwath aka Aka (eget verk), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)

Kort sagt:

Tidligere forskning på bananfluer indikerer at det er en fordel for hunnene at hannene som konkurrerer om dem, er i nær slekt. Det er fordi hunnene da ikke blir så mye skadet i kampene. Nå viser det seg at hannene må ha vokst opp sammen for at dette skal skje.


Bananfluer slåss når de konkurrerer om damene

Når bananfluer skal pare seg, skjer det på en voldsom måte. Hannene konkurrerer om hunnene ved å angripe hverandre med forbena, og de heftige kampene ender ofte med at ikke bare hannene skades, men også hunnen som gutta konkurrerer om.

Forskere har tidligere utført forsøk som tyder på at når hannene er brødre, altså i slekt med hverandre, er kampene mindre intense i den forstand at hunnene ikke like ofte blir skadet.

Forskere i England ville granske dette nærmere. De ville se om det kun er selve slektskapet som er årsaken til at kampene er mindre intense, eller om bekjentskapet som spiller inn. De fleste brødre vokser jo også opp sammen, og blir dermed kjent. Kunne det være derfor?

Metodene

Forskerne hadde forskjellige grupper med bananfluer. Alle gruppene besto av fire fluer, der den ene av disse fluene var en hunn og de tre andre var hanner. Men de tre hannene i de forskjellige gruppene varierte i forhold til slektskap og bekjentskap:

Gruppe 1: De tre hannene var brødre som hadde vokst opp sammen (slektskap og bekjentskap).

Gruppe 2: De tre hannene var brødre som ikke hadde vokst opp sammen (slektskap, men ikke bekjentskap).

Gruppe 3: De tre hannene var ikke i slekt, men de hadde vokst opp sammen (ikke slektskap, men bekjentskap).

Gruppe 4: De tre hannene var ikke i slekt, og de hadde ikke vokst opp sammen (ikke slektskap, ikke bekjentskap).

Så sammenlignet de atferden til hannene, levetiden og den reproduktive suksessen til hunnene (hvor mange flere fluer det ble) i hver gruppe.

Resultatene

Forskerne fant ikke noen forskjell i aggresjon mellom hannene i de fire gruppene; de var alle omtrent like aggressive mot hverandre, de fant derimot forskjeller når det kom til hvorvidt også hunnene ble skadet i kampene. Nærmere bestemt fant de ut at hunnene hadde større reproduktiv suksess, og de levde lenger, når de var plassert sammen med brødre som hadde vokst opp sammen (gruppe 1).

Forskerne konkluderer derfor at det ikke er nok at fluene er i slekt, slik man kunne tro av tidligere forsøk: Det er både slektskap og bekjentskap som gjør at det er en fordel for hunnene at hannene som konkurrere om dem, er i slekt.

Forskningsresultater som dette er ikke bare nyttig for å lære mer om bananfluer, de brukes også som utgangspunkt når forskerne skal studere atferden til andre sosiale dyrearter.

 

Kilder: 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1860/20170441 (forskningsartikkelen)

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170809140146.htm

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 16.08.2017.