Dataspill gjør oss klokere på hvorfor stæren flyr i formasjoner

Dataspill gjør oss klokere på hvorfor stæren flyr i formasjoner

Stær i formasjon. (Foto: Katunchi (eget verk), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Kort sagt:

Stær samles i store flokker og lager imponerende formasjoner på himmelen. Det er fremdeles noe uklart hvorfor de gjør dette, men en gruppe forskere og deres dataspill støtter hypotesen om at det beskytter mot rovfugler. Og at jo større formasjonen er, jo mer beskytter det – fordi rovfuglene blir forvirret.

 

Stæren – ganske berømt

Stæren er en av våre trekkfugler. Ordet trekkfugl betyr at fuglene får unger og lever her på sommeren, men overvintrer mildere steder. De fleste norske stærene trekker til Storbritannia, Tyskland og Nederland. Noen trekker også helt ned til Frankrike.

Stæren er ikke bare kjent for sangen hannen synger når de kommer tilbake på våren – også formasjonene de lager på himmelen på vinterstid gjør dem ganske så berømte.

Slik som denne formasjonen filmet i Nederland:

 

 

Forvirringseffekten – forvirre fienden

 

Det er flere foreslåtte svar på hvorfor stærene gjør dette, og en av dem er at det beskytter stærene fra å bli spist av rovfugler, slik som falker og hauker. Dannelse av formasjoner er altså en del av stærens antipredasjonsatferd.

Det er også en gjeldende hypotese om at hvis formasjonen øker i størrelse, hvis det blir flere fugler i flokken, øker også beskyttelsen, fordi det blir enda vanskeligere for rovfuglene å peile seg ut en bestemt fugl.

Denne effekten kalles forvirringseffekt (på engelsk: confusion effect).

Simulerte formasjon med dataspill

 

For å undersøke dette nærmere lagde forskere et 3D-dataspill, som simulerte stærene slik de flyr i formasjoner. Det er første gang dette har blitt gjort i 3D.

25 mennesker fikk i tur og orden i oppdrag å spille rovfuglen, som var ute etter stærene.

Ble spillerne mer forvirret jo større formasjonen var?

Ja, det gjorde de.

Jo større formasjonen var, jo vanskeligere hadde deltakerne for å peile seg ut en enkelt fugl, jakte etter den og til slutt greie å angripe den.

I den vitenskapelige artikkelen konkluderer derfor forskerne med at dette forsøket støtter antagelsen om at stæren flyr i formasjoner for å beskytte seg mot rovfugler, og at jo flere fugler det er i formasjonen, jo mer beskytter det – fordi rovfuglene blir forvirret.

 

 

Kilder: 

http://www.sciencemag.org/news/2017/01/flocking-starlings-evade-predators-confusion-effect

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/1/160564

http://www.polaria.no/ukas-fugl-staer.5191011-285979.html


(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 24.01.2017)