«Dum som ei høne» er sludder og pølsevev

«Dum som ei høne» er sludder og pølsevev

Tamhøns, nærmere bestemt en høne. (Foto: Dimimis (eget verk), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Kort sagt:

Det er noen fugler vi anser for å ha komplekse hjerner og være såkalt smarte. Deriblant finner i kråker og papegøyer. Tamhønsene, de vi har i hønsehuset, har derimot et rykte på seg for å være veldig enkle i så måte. Til og med ordet dum blir brukt. Forskning viser at dette ryktet er svært ufortjent.

 

«Dum som ei høne»

 

Mange av oss synes det er spennende å observere den avanserte atferden til kråker og papegøyer, som når de bruker redskaper.

 

Kråker lager og bruker redskaper. (Foto: Tool bending in New Caledonian crows, DOI: 10.1098/rsos.160439

 

Og vi lar oss lett fascinere av tiurleik i skogen.

 

Tiuren imponerer både tiur-damene og oss mennesker når han spiller. (Foto: sighmanb (Capercaillie), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

 

Men tamhøns derimot – høner, haner og kyllinger som vi holder for eggene og kjøttets skyld – de har en helt annen status.

Disse fuglene er liksom ikke så interessante og har rykte på seg for å være styrt av veldig enkle mentale prosesser. Uttrykket «dum som ei høne» er vel velkjent for de fleste. Det er nesten så en kunne lure på om alle vet at de er fugler. Og skulle det være noen tvil: Tamhøns er så absolutt fugler! Både verpehøner og slaktekyllinger stammer fra bankviahøns, fugler som fremdeles lever fritt i tjukke jungelen, blant annet i India.

 

Alle tamhøns, både verpehøner og slaktekylling, stammer fra bankviahøns. Her en høne. (Foto: JJ Harrison (jjharrison89@facebook.com), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

 

Tatt i betraktning at mange av oss kan lite om denne fuglen, er det ironisk å tenke på at det globalt sett finnes ca. 19 milliarder av dem. Det er langt over dobbelt så mange som vi er mennesker! Tamhøns er det mest tallrike domestiserte dyret i verden.

 

Oversiktsartikkel

 

Lori Marino, en forsker i USA, har nylig laget en oversiktsartikkel om tamhøns.

En oversiktsartikkel (på engelsk: review) er en artikkel der forfatteren gjennomgår den forskningen som finnes om et tema, for nettopp å lage en oversikt.

Det er altså ikke en ordinær vitenskapelig artikkel der nye resultater kommer fram, men en artikkel som oppsummerer den forskningen som allerede finnes om det bestemte temaet, hva vi vet så langt og hva forskerne må undersøke mer.

At noen lager slike oversiktsartikler innimellom, er veldig nyttig innen all vitenskap.

I denne bestemte oversiktsartikkelen undersøkte forskeren blant annet hva vi vet så langt om følelser, kognisjon og personlighet hos tamhøns.

Sagt med andre ord: Hva vet vi egentlig om hvordan det er å være en høne?

Emosjonelle og kognitive egenskaper

 

Gjennom hele oversiktsartikkelen nevner Marino eksempler på forskning og deres resultater, og hun avslutter artikkelen med noen punkter som oppsummerer det hele.

 

Her er noen av punktene:

  1. Tamhøns kan til en viss grad resonnere og komme fram til enkle logiske slutninger.
  2. Tamhøns har en viss forståelse for mengder, f.eks. at en beholder inneholder mer av noe enn en annen beholder.
  3. Tamhøns har en viss forståelse for aritmetikk, dvs. elementære operasjoner på tall.
  4. Tamhøns har det som kalles objektpermanens. Det er evnen til å forstå at en gjenstand fremdeles er der, selv om en ikke lenger kan observere den.
  5. Tamhøns kan utøve selvkontroll.
  6. Tamhøns kommuniserer på avanserte måter.
  7. Tamhøns har sannsynligvis et komplekst følelsesliv. Deriblant viser de tegn på empati.
  8. Tamhøns har forskjellige personligheter.

 

Lori Marino påpeker at forskningen som foreligger viser at de mentale prosessene som foregår i hodet til tamhøns er mer avanserte enn hva ryktet skal ha det til, og at disse fuglene har mange av de emosjonelle og kognitive egenskapene vi finner hos andre dyr.

Oversatt til mindre vitenskapelig språk: Høner er langt fra dumme!

 


Kilder: 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-016-1064-4

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/global-livestock-counts

http://www.worldometers.info/world-population/

http://hihm.no/bibliotek/studiehjelp/oppgaveskriving/hva-er-en-vitenskapelig-artikkel