Fargen på klærne våre kan påvirke atferden til dyr

Fargen på klærne våre kan påvirke atferden til dyr

(Foto: Ingrid Taylar, CC BY 2.0, via Flickr)

Kort sagt:
En bestemt øgleart stikker ikke så lett av når mennesker har på seg en mørkeblå T-skjorte.

De fleste ville dyr er redde for mennesker

Ville dyr ser ofte på oss mennesker som predatorer (rovdyr). Det vil si at de er redde for oss, og flykter straks de oppdager oss. De viser det vi kaller antipredasjonsatferd. Men hvor redde dyrene blir, og hvor raskt de reagerer på oss, vil ofte avgjøres av flere faktorer. Ikke bare de åpenbare faktorene som hvor mye vi bråker i møtet med ville dyr, men også faktorer som klesfarge kan påvirke dyrenes atferd. For eksempel har tidligere forskning vist at noen ville fuglearter med oransje eller røde farger i fjærdrakten sin, ikke viser så mye frykt for personer som har oransje eller røde klær på seg.

Forskere i blant annet California i USA ville se om dette er å observere blant øgler. Nærmere bestemt en øgleart som på engelsk kalles The western fence lizard (Vitenskapelig navn: Sceloporus occidentalis), og som lever i visse områder i USA.

Metodene

Hos denne arter har hannene blå flekker på magen og halsen (se bildet over), så forskerne ville se om de reagerte annerledes på blått sammenlignet med andre farger.

Forskerne hadde T-skjorter i forskjellige farger: mørkeblå, lyseblå, rød og grå. Deretter målte de hvor nært de kunne nærme seg øglene før de flyktet, og de fanget øgler for å se om det var lettere å fange dem når de hadde på seg blå T-skjorter.

Øglene var både ville øgler og øgler som var vant til at det var mennesker i miljøet sitt.

Resultatene

Resultatene viste at øglene reagerte minst på T-skjorten som var mørkeblå. Det vil si at forskerne kunne komme nærmere øglene når de hadde på seg mørkeblå T-skjorte enn når de hadde på seg en av de andre T-skjortene. Dessuten fanget forskerne omtrent dobbelt så mange øgler når de hadde på en T-skjorte som var mørkeblå enn når de hadde på en rød T-skjorte. (Se figur under).

 

Resultatene viste at forskerne fanget flest øgler når de hadde på den mørkeblå T-skjorten (Dark blue) og færrest når de hadde på den røde (Red). (Figur: Forskningsartikkelen, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182146)

 

Forskerne påpeker at kunnskap som dette er viktig å ha, fordi ved å bedre forstå hvordan dyrene oppfatter oss, kan vi oppføre oss deretter, og ikke skremme dem unødvendig mye.

 

Kilder:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182146 (forskningsartikkelen)

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170809142029.htm

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 05.09.2017)