Forskere mener at kattunger bør bli lenger hos moren sin

Forskere mener at kattunger bør bli lenger hos moren sin

Kort sagt:

I Norge er det vanlig å la kattunger bli hos moren sin til de er 12 uker gamle, før kattungene blir solgt eller gitt bort. Forskere mener at de bør få bli hos mor til de er 14 uker gamle.


Sosialiseringsperiode

Når kattunger er bare noen dager gamle, inntreffer en liten periode vi kaller sosialiseringsperiode. I denne perioden lærer kattungene veldig mange viktige egenskaper, blant annet hvordan de skal oppføre seg sammen med andre katter. Hvis kattungene tas fra mor og søsken for tidlig, vil det gå utover denne læringen, og kattene kan få det vi kaller atferdsproblemer, f.eks. kan de bli aggressive og/eller utvikle stereotypier.

Det har tidligere vært antatt at den viktigste delen av sosialiseringsperioden slutter når kattungene er rundt 8 uker gamle, og noen steder i verden, slik som i USA, er det vanlig å ta kattungene fra mor når de er så unge. Men i Norge og blant annet Finland har det i mange år vært vanlig å vente til kattungene er 12 uker gamle. Forskere i Finland ville undersøke dette nærmere, for å se om kattungene egentlig er for unge til å forlate mor også når de er 12 uker gamle.

 

Metodene

Forskerne brukte informasjon om katter som de allerede hadde fra en tidligere undersøkelse, en undersøkelse som involverte så mange som 6000 katter. Så analyserte de informasjonen med nye statistiske analyser, slik at de kunne se om det var noen sammenhenger mellom når kattene hadde blitt tatt fra moren sin og forekomsten av atferdsproblemer.

 

Resultatene

Resultatene viste at det var en sterk sammenheng mellom når kattene hadde blitt tatt fra moren sin og forekomsten av atferdsproblemer: Katter som var blitt tatt fra mor da de var yngre enn 8 uker, hadde aller mest atferdsproblemer, og katter som var blitt tatt fra mor da de var 14 uker gamle, hadde aller minst atferdsproblemer.

På bakgrunn av disse resultatene mener forskerne at det bør bli vanlig å vente med å ta kattungene fra moren sin til de er 14 uker gamle.

 

Kilder: 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-11173-5 (den vitenskapelige artikkelen)

https://www.helsinki.fi/en/news/delayed-weaning-reduces-behavioural-problems-in-cats

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 18.09.2017. Foto: CC0, via Pixabay)