Haner slåss mindre med brødrene sine

Haner slåss mindre med brødrene sine

(Illustrasjon: Emma Mary Garlant)

Kort sagt:

Haner konkurrerer om gunsten til høner, og ofte kan de være aggressive. Men de er mindre aggressive hvis de er i slekt med hverandre,


Dominante haner jager bort rivaler

Haner som lever sammen under naturlige forhold, danner et strengt hierarki, der en hane står på toppen av rangstigen. Den dominante hanen tillater ikke at de andre hanene parer seg med hønene, så han vil straks avbryte seansen hvis han ser en av de andre hanene prøver seg på en høne.

Forskere fra blant annet Stockholms universitet ville se om de er mer tolerante hvis det er snakk om en hane de er i slekt med.

 

Metodene

Forskerne fikk hjelp av 93 haner og høner av rasen svensk dverghøns.

Forsøket gikk ut på at de først hadde tre haner i samme innhegning: Den ene hanen var dominant over de to andre hanene. Av de to andre hanene var den ene broren eller sønnen til den dominante hanen, mens den andre hanen var en hane som den dominante ikke var i slekt med.

 

De tre hanene. (Illustrasjon: Emma Mary Garlant)

 

Så ble fire høner sluppet inn i gruppen med de tre hanene, og forskerne kunne begynne å observere.

 

 

De tre hanene og de fire hønene. (Illustrasjon: Emma Mary Garlant)

 

Ville den dominante hanen oppføre seg likt mot de to andre hanene hvis de prøvde å sjekke opp hønene? Eller ville han kanskje ikke ta det så ille opp hvis det var snakk om en bror eller sønn?

 

 

 

(Illustrasjon: Emma Mary Garlant)

 

Resultatene

Ganske riktig. Resultatene viste at hvis hanen som ikke var i slekt med en dominante prøvde seg på hønene, var den dominante straks på pletten for å bryte opp forholdet med aggresjon. Var det derimot broren eller sønnen som prøvde seg, var den dominante hanen mye mer tolerant og ikke så aggressiv.

Forskerne visste for øvrig allerede fra annen forskning at bankviahøns kan gjenkjenne slektninger. Bankviahøns er de fuglene som alle hønene og hanene vi har i fangenskap, stammer fra. Akkurat hvordan de greier det, er de usikre på, men de tror det kan være gjennom lukt.

 

Kilder:

https://academic.oup.com/beheco/article-abstract/doi/10.1093/beheco/arx024/3057961/Relatedness-and-age-reduce-aggressive-male?redirectedFrom=fulltext

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170329103326.htm


 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 17.04.2017)