Hunder foretrekker å undersøke ting som virker levende

Hunder foretrekker å undersøke ting som virker levende

Kort sagt:

Ved hjelp av radiostyrte biler har forskere funnet ut at hunder skiller mellom objekter som oppfører seg som om de var levende og objekter som ikke gjør det.


Er det levende …?

Det å kunne raskt oppdage om noe er levende eller ikke-levende er en viktig egenskap for overlevelse. Fordi man på den måten raskt kan oppdage både venner, fiender og mat. Dette er så viktig at vi har det med å oppfatte ikke-levende ting og figurer som levende, bare fordi de oppfører seg som om de var levende.

Forskere i Ungarn ville se nærmere på denne egenskapen hos hunder, og det ved hjelp av fire forskjellige radiostyrte biler.

Metodene

Forsøket foregikk i et rom, slik som bildet viser:

 

Rommet der forsøket foregikk. (Foto: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177010)

 

Og de brukte fire forskjellige radiostyrte biler, slik dette bildet viser (det var egentlig kun to biler, men begge hadde to forskjellige karosserier, slik at de fremsto som fire forskjellige):

 

Bilene som ble brukt. C ble jaget av A, mens B og D kjørte rundt uavhengig av hverandre. (Foto: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177010.g002)

 

35 hunder deltok i forsøket, ingen av dem var kjent med radiostyrte biler fra før.

Forsøket besto av to deler, en observasjonsfase og en testfase.

Den første delen av forsøket (observasjonsfasen) gikk ut på at hundene først fikk se to radiostyrte biler som kjørte rundt på banen (A og C). Etter halvannet minutt begynte den ene bilen (A) å følge etter den andre (C), mens den andre oppførte seg som om den prøvde å stikke av. Altså oppførte bilene seg som om de var levende.  Så fikk hundene se at to andre biler (B og D) kjørte rundt på banen, men disse kjørte rundt uavhengig av hverandre.

Den neste delen av forsøket (testfasen) gikk ut forskerne plasserte to biler i midten av rommet, den ene bilen var en av de to bilene som hadde kjørt uavhengig av hverandre (D). Den andre bilen var den bilen som hadde blitt jaget av en annen bil (C).

Så, mens hunden så på, la to personer hver sin ball ved hver sin bil. Deretter ble hundene sluppet fri.

Hva ville hundene nå gjøre?

Resultatene

Resultatene viste at hundene foretrakk å gå bort til bilen som hadde blitt jaget (C): De både gikk mye raskere bort til denne bilen enn den bilen som hadde kjørt litt tilfeldig rundt på banen, og de hentet ballen som lå på denne raskere. Forskerne foreslår at denne atferden, denne preferansen for bilen som ble jaget, viser at hunder skiller mellom objekter som oppfører seg som om de var levende og objekter som ikke gjør det, på linje med det vi gjør. Og at det er mulig at hundene ville undersøke om bilen som hadde blitt jaget, faktisk var levende. De påpeker dog at det er mulig at de viste denne preferansen fordi de assosierte atferden til bilene med lek.

Her er en video som viser forsøket (de to bildene man ser samtidig, er den samme situasjonen, men fra to forskjellige vinkler):

 

 

Kilde:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177010 (forskningsartikkelen)

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 23.08.2017)