Hunder kan unngå aggresjon ved å slikke seg over snuta

Hunder kan unngå aggresjon ved å slikke seg over snuta

Kort sagt:

Hunder utfører visse typer atferd som roer ned andre hunder i aggressive møter.


Dempende signaler

Begrepet «dempende signaler» ble introdusert av en norsk hundetrener, Turid Rugaas, i en bok som ble publisert første gang i 1996. Her beskriver Rugaas rundt 30 former for atferd som hunder bruker i sosiale interaksjoner, og spesielt i situasjoner der en hund føler seg mer eller mindre truet, og vil dempe, altså roe ned, den andre parten.

Noen typiske eksempler på dempede signaler:

Hunden …

  • slikker seg raskt over snuta (eller bare rekker tungen raskt ut)
  • vender hodet bort
  • vender hele kroppen bort
  • får et «mykt» ansikt (det vil si trekker ørene tilbake, har senkede øyelokk og avslappet ansiktsmuskulatur)
  • fryser til (hunden avbryter alle bevegelser og fryser til, uansett om den hunden står, sitter eller ligger)
  • snuser i bakken (hunden later som den er opptatt med noe annet)
  • gjesper
  • rister seg

Er de virkelig dempende?

Et problem med betegnelsen «dempende signaler» er at den beskriver atferdens funksjon. For ved å si at disse typene atferd er dempende, sier man automatisk de faktisk virker dempende på andre hunders atferd. Og selv om mange hundeeiere og hundetrenere ville sagt seg enige med forfatteren av boka, fordi de selv har erfart at de virker dempende, så er det viktig å studere slike ting gjennom forskning.

Og nettopp det gjorde en gruppe forskere i Italia, i et forsøk som ble publisert i våres.

24 hunder (12 hunner og 12 hanner) ble testet, og det i fire forskjellige møter: 1) en kjent hund av samme kjønn 2) en ukjent hund av samme kjønn 3) en kjent hund av det andre kjønn 4) en ukjent hund av det andre kjønn.

Alle møtene varte i 5 minutter, og begge hundene var løse. Atferden til begge hundene ble observert.

Resultatene

Resultatene viste at det til sammen ble observert 2 130 dempende signaler. Noen ble vist oftere enn andre: slikker snute, vender hodet bort, vender hele kroppen bort, fryser til.

Det var mer sannsynlig at signalene oppsto når hundene var nær hverandre (når det ikke var mer enn en og en halv kropps lengde mellom dem) enn når det var større avstand mellom dem, noe som forskerne mener tyder på at disse signalene har en rolle i kommunikasjonen mellom dem.

Videre viste analysene at det ble observert mer av denne atferden i møter mellom hunder som ikke kjente hverandre enn hunder som kjente hverandre.

Men kanskje det mest interessante: Når et dempende signal ble vist etter en aggressiv interaksjon, ble den aggressive atferden til mottakerhunden dempet i 79 % av tilfellene.

Fremdeles ubesvarte spørsmål

Dette forsøket støtter dermed ideen om at dempende signaler faktisk har en dempende effekt på mottakeren. Men det gjenstår mange ubesvarte spørsmål. Deriblant kan ikke disse resultatene fortelle oss om de dempende signalene virkelig vises av hundene i et bevisst forsøk på å unngå aggresjon – selv om den har den effekten på mottakeren. Vi vet gjennom andre forsøk at hunder har det vi kan kalle empati for andre hunder, og vi vet at mange av disse typene atferd er tegn på stress. Derfor kan det være at tegn på stress gjør at den andre hunden får nettopp empati for hunden som ser stresset ut, og derfor blir mindre aggressiv.

 

Kilder: 

http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(16)30246-5/abstract (forskningsartikkelen, sammendrag)

https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201706/what-are-canine-calming-signals-and-do-they-work

http://en.turid-rugaas.no/calming-signals—the-art-of-survival.html

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 21.09.2017. Foto: CC0, via Pixabay)