Kaniner i byen holder naboer tydelig unna

Kaniner i byen holder naboer tydelig unna

Europeisk kanin. (Foto: Mathias Appel, falt i det fri, via Flickr)

 

Kort sagt:

 

Alle kaniner legger igjen lukter rundt området der de bor. Litt som når mennesker setter opp gjerder for å fortelle andre at stedet er opptatt. Ville kaniner som bor i byen, gjør dette mer enn de som bor på landet.

 

Kaniner kommuniserer gjennom lukter

 

I naturlig tilstand bor kaniner i underjordiske huler og tunneler, og de kommuniserer med hverandre mye gjennom lukter. Noen av disse luktene kommer fra spesielle duftkjertler som kaninene har på kroppen, mens andre lukter kommer fra deres urin og avføring, altså det de tisser og bæsjer. De både tisser og bæsjer i såkalte latriner, små toaletter.

Grovt sett deler vi disse latrinene i to typer:

1. Latriner som ligger i nærheten av hulene, er til for at kaninene innad i gruppen kan kommunisere med hverandre. Vi kan kalle dem indre latriner.

2. Latriner som ligger lenger bort fra hulene, er til for å kommunisere med fremmede kaniner. De markerer grensene til kaninenes territorier dvs. de fungerer som gjerder som holder uvedkommende borte. Vi kan kalle dem ytre latriner.

Forskere i Tyskland ville for et par år siden se om det er forskjell i måten kaninene bruker disse latrinene. De ville se om det var forskjell mellom kaniner som bor i grønne områder midt i byen og kaniner som bor rundt byen.

De observerte 15 områder med kaniner i kjernen av og rundt Frankfurt:

 

 

Oversikt over alle de 15 områdene forskerne observerte kaniner og deres latriner i og rundt Frankfurt. Sort sirkel viser 9 områder i byen. Oransje sirkler viser 4 områder i Frankfurts forstad. Grønne sirkler viser 2 landlige områder. (Foto: Forskningartikkelen/Google Earth)

 

Resultatene

 

Resultatene viste at:

Jo mer landlig kaninene levde, jo flere indre latriner hadde de. Og motsatt, jo nærmere byen kaninene levde, jo flere ytre latriner hadde de.

Forskerne mener derfor at dette betyr at det er viktigere for kaniner som bor landlig å kommunisere innad i gruppen enn for de i byen. Og motsatt er det viktigere for kaninene som bor i byen å fortelle naboen at området er opptatt enn for kaninene på landet.

Tidligere forskning kan forklare dette

 

Hva kan dette komme av?

Funn fra tidligere forskning, gir en god forklaring på dette. Kaniner på landet og kaniner i byen lever nemlig på litt forskjellige måter:

Kaninene på landet lever i ganske store grupper, og gruppene lever mye mer spredt enn i byen. Mens kaninene i byen lever i ganske små grupper, og gruppene lever mye tettere på hverandre.

Helt i likhet med slik vi mennesker bor i byen versus på landet.

Dessuten er det mer kamp om plassen og maten i byen.

Det er med andre ord logisk at det er viktigere for kaniner i byen å holde naboer på avstand enn det er for kaniner på landet.

 

Kilder:

https://phys.org/news/2016-06-urban-rabbits-distance-neighbours.html

 http://bmcecol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12898-016-0083-y

 


 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 21.03.2017)