Kjøttmeis lærer av hverandre når de unngår å spise visse insekter

Kjøttmeis lærer av hverandre når de unngår å spise visse insekter

Kjøttmeis. (Foto: CC0, via Pixabay)

Kort sagt:

Kjøttmeis som ser at en annen fugl unngår giftige insekter, vil senere lære seg raskere å unngå disse.


Sosial læring

Sosial læring er det som skjer når vi lærer å gjøre noe ved å se at noen andre gjør det. Denne formen for læring skjer blant mange dyr, deriblant mange fuglearter. Spesielt er sosial læring viktig når noen fugler lærer hvilke rovdyr de skal holde seg unna, hva slags mat de skal spise og hvordan finne maten.

Forskere i Tsjekkia ville se om sosial læring spiller inn på hvordan fuglearten kjøttmeis lærer seg å unngå å spise insekter med advarselsfarger.

Et eksempler på et insekt med advarselsfarger er stikkveps, der de sorte og gule stripene er et signal til andre dyr at de ikke bør forsøke å spise dem, fordi de kan bli stukket. I dette tilfellet var det ikke snakk om en veps, men et insekt som ikke finnes i Norge, nemlig en ildtege. (Vit. navn: Pyrrhocoris apterus).

 

Ildteger. Insekter med advarselsfarger. (Foto: Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Metodene

De tsjekkiske forskerne fikk hjelp av 28 kjøttmeis, som de delte i to grupper. Disse kjøttmeisene var født i fangenskap, så forskerne visste at de ikke hadde sett ildteger før.

 

  • Gruppe 1 fikk først se at en annen kjøttmeis tydelig unngikk å spise ildteger.
  • Gruppe 2 fikk ikke se det som gruppe 1 fikk se.

 

Ville fuglene i disse to gruppene oppføre seg forskjellig når de for første gang selv sto ovenfor et slikt insekt? Eller ville de alle angripe det, slik de gjør med andre fristende insekter?

 

Resultatene

Resultatene viste at det faktisk ikke hadde noen betydning at fuglene fikk se at den andre fuglen unngikk ildtegene. Altså prøvde fuglene fra både gruppe 1 og gruppe 2 å angripe ildtegene første gangen de fikk muligheten til det. Men når forskerne observerte fuglene etter dette, fant de forskjell: Når fuglene fikk se ildtegene igjen etter den første gangen, lærte fuglene i gruppe 1 mye raskere å unngå disse insektene enn det fuglene i gruppe 2 gjorde.

Forskerne mener derfor at disse resultatene indikerer at kjøttmeis lærer av hverandre når det gjelder å unngå insekter med advarselsfarger.

 

Kilde: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-017-1106-6 (forskningsartikkelen, kun sammendraget)

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 17.08.2017