Tema: atferdskategorier

Læringsopplegg – norsk

Om temaet

Dyrenes atferd er noe mange elever synes er interessant. Denne interessen er et utmerket utgangspunkt for mange gode diskusjoner og tekster.


Undervisning

Se notater og last ned presentasjonen via Google Disk.


Forslag til oppdrag

A) Snakk!

1: Mange synes at dyrenes atferd er spennende. Men hva synes du? Spennende, kjedelig eller er du litt likegyldig? Kan du tenke deg hvorfor du synes det du synes?

2: Er det en spesiell dyreart du interesserer deg mest for? Kan du i så fall tenke deg hvorfor du gjør det?

3: Er det en spesiell atferdskategori du interesserer deg mest for? Kan du i så fall tenke deg hvorfor du gjør det?

B) Skriv!

1) Skriv om et bilde:

Velg deg ut et av bildene i fagteksten. Skriv en informativ tekst om a) hvilket dyr det er og b) atferden som utføres.

2) Skriv om en dyreart:

Skriv en tekst der du informerer om noen av atferdssystemene til en bestemt dyreart. Kanskje et dyr du har hjemme?

Last ned oppdragene via Google Disk.