Tema: husdyrenes velferd

Læringsopplegg – KRLE

Om temaet

Dyrenes velferd er et tema som naturligvis innebærer en stor dose etikk. Her får både lærer og elever gruble over hvordan de selv mener at husdyrene bør ha det.


Undervisning

Se notater og last ned presentasjonen via Google Disk.


Forslag til oppdrag

A) Vis hva du har lært!

1: Hva er forskjellen på et naturvitenskapelig spørsmål og et etisk spørsmål?

2: Hva er dyrevelferdens tre aspekter?

3: Hva menes med at dyrevelferdens tre aspekter kommer i konflikt med hverandre?

B) Skriv!

1: Problematikken rundt ulveangrep på sauer som beiter, er velkjent for de fleste. Skriv en forklarende og argumenterende tekst der du gjør rede for de etiske dilemmaene knyttet til dette.

2: Hvorfor skal dyrene ha det godt? Skriv en forklarende og argumenterende tekst der du gjør rede for dine egne meninger.

C) Snakk!

1: Hvordan synes DU at husdyrene bør ha det?

2: Synes du det er etisk forsvarlig å la høner hakke på hverandre, hvis det betyr at vi kan få billigere egg?

Last ned oppdragene via Google Disk.