Tema: atferdsbiologi

Læringsopplegg – naturfag

Om temaet

Atferdsbiologi dreier seg om dyrenes atferd – og de biologiske prosessene og fenomenene som angår atferden. Et eksempel på atferd kan være at en katt jakter på mus. Et biologisk fenomen som angår denne atferden, kan være kattens sanser, mens et eksempel på en biologisk prosess er naturlig seleksjon. Gjennom en innføring i hva atferdsbiologi er, får elevene et innblikk i hvordan all naturvitenskap foregår, og hvorfor ikke bare kontrollerte forsøk på laboratoriet er viktige, men også observasjonsstudier i naturen.


Undervisning

Se notater og last ned presentasjonen via Google Disk.


Forslag til oppdrag

A) Vis hva du har lært!

1: Hva er atferdsbiologi?

2: Hvorfor er det viktig å studere dyrene i deres naturlige habitat?

3: Gi tre eksempler på når det er smart å kunne atferdsbiologi.

B) Skriv!

1: Skriv en forklarende og argumenterende tekst med referanser til relevante kilder om hvorfor kunnskap om dyrenes atferdsbiologi er viktig hvis man har kjæledyr hjemme.

2: Skriv en forklarende og argumenterende tekst med referanser til relevante kilder om en av yrkene du ser avbildet i fagteksten. Hvis du for eksempel skriver om veterinæren, så finn ut hvordan man blir veterinær og hva veterinærer arbeider med til daglig.

C) Snakk!

1: Det er trygt å si at de fleste som jobber med atferdsbiologi, synes dyrenes atferd er veldig spennende. Men hva synes du? Spennende? Kjedelig? Eller kanskje du ikke har tenkt noe særlig på det før? Fortell!

2: David Attenborough er kjent for sine TV-programmer om dyr. Vet du om noen flere slike kjendiser?

Last ned oppdragene via Google Disk.