Tema: dyrevelferdsloven

Læringsopplegg – samfunnsfag

Om temaet

Dyrevelferdsloven er en lov som alle må følge, uansett om de selv eier dyr eller ikke. Den gjeldende loven trådte i kraft i 2010, og da ble det blant annet lovfestet at de under 16 år ikke skal ha ansvar for dyr alene. Dette er selvsagt blant de bestemmelsene som bør opp til diskusjon i klasserommene rundt om …


Undervisning

Se notater og last ned presentasjonen via Google Disk.


Forslag til oppdrag

A) Vis hva du har lært!

1: Hva er dyrevelferdsloven?

2: Når trådte den gjeldende dyrevelferdsloven i kraft?

3: Hva har Mattilsynet å gjøre med dyrevelferdsloven?

4: Hva er en dyrekrimgruppe?

B) Skriv!

1: Man kan få fengselsstraff hvis man bryter dyrevelferdsloven. Skriv en tekst der du gjør greie for en sak som har endt med at den dømte fikk fengselsstraff.

2: Skriv en tekst der du gjør greie for hvordan lovarbeidet foregår i Norge.

C) Snakk!

1: § 1 sier at lovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Hva betyr respekt?

2: § 3 sier at dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Hva menes med det?

3: § 6 sier at man skal være minst 16 år for å ha ansvar for dyr. Har du noen forslag til hvorfor det er en slik grense? Hva synes du om at det er en slik grense?

Last ned oppdragene via Google Disk.