Monokulturer gjør franske hamstere til kannibaler

Monokulturer gjør franske hamstere til kannibaler

Europeisk hamster. (Foto: Sphoo (eget verk), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Kort sagt:

 

På grunn av intensivt landbruk har ikke de ville hamsterne i Nordøst-Frankrike stort annet å spise enn mais. Denne ensidige dietten gjør at hamsterne blir til kannibaler som spiser sine egne unger.

 

En hamster truet med utryddelse

 

Europeisk hamster, med det vitenskapelige navnet Cricetus cricetus, er en viltlevende hamsterart. Det er en stor hamster, som veier 200–400 gram og kan bli opptil 32 cm lang. Den har lys gulbrun overside med hvite flekker på sidene, hvite føtter og en karakteristisk sort buk.

Europeisk hamster lever i forskjellige deler av Europa (ikke Norge), men antallet har gått drastisk ned flere steder, deriblant i Frankrike.

Intensivt landbruk og stadig nedbygging av naturområder har vært utpekt som årsaker.

 

Spiser nesten bare mais

 

Den normale dietten til en europeisk hamster består av en rekke forskjellige typer korn, røtter, mark og insekter. Men mange av dagens franske hamstere i et hav av dyrket mais, og spiser derfor nesten bare mais.

Forskere ville finne ut om denne ensidige dietten gjorde noe med deres evne til å reprodusere, og om det kan være en årsak til nedgangen i antall hamstere.

 

Mais. (Foto: CC0, via Pixabay)

 

Laboratorieforsøk 1

 

Forskerne utførte først en type laboratorieforsøk.

De tok en gruppe ville hamstere og ga disse forskjellige dietter: En gruppe fikk kun maisbaserte diett, en annen gruppe fikk i tillegg kløver og mark.

Resultatet var at det ikke var noen forskjell i antall under som ble født. Men … antall unger som faktisk overlevde, det varierte veldig.

Det viste deg nemlig at mange av mødrene som hadde spist kun maisbasert diett, spiste ungene sine. Så lite som fem prosent av ungene til disse mødrene overlevde.

 

Led av mangel på vitamin B3

 

Disse mødrene viste også andre tegn til unormal atferd, de hadde diaré og tungene deres var sorte. Alle symptomer som minte veldig om en sykdom som mennesker kan få: pellagra.

Pellagra er en mangelsykdom som skyldes mangel på et bestemt B-vitamin, B3, også kalt niacin. Et vitamin det finnes lite av i tilgjengelig form i rå mais.

 

Laboratorieforsøk 2

 

For å undersøke denne hypotesen, altså om det stemte at mangel på vitamin B3 virkelig var årsaken, måtte forskerne utføre et nytt kontrollert forsøk.

I dette forsøket fikk hamsterne fremdeles maisbasert diett, men i en diett var vitamin B3 tilsatt.

Ganske riktig, tilsetting av vitaminet gjorde at symptomene forsvant, og mødrene spiste ikke lenger ungene sine.

Monokulturer er ikke bra for biodiversitet

 

Denne forskningen stiller seg i rekken av forskning som ser at monokulturer ikke er bra for biodiversiteten.

Monokulturer er når mennesker dyrker én bestemt vekst over et stort sammenhengende område i år etter år, slik at det bare blir denne ene veksten som vokser i det området.

 

Maisåker. (Foto: Pixabay)

 

Kilder:

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1847/20162168

https://phys.org/news/2017-01-corn-french-hamsters-deranged-cannibals.html

http://www.iucnredlist.org/details/5529/0

https://sml.snl.no/pellagra

 


(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 31.01.2017)