Otere lærer av hverandre

Otere lærer av hverandre

Korthåret oter. (Foto: Mprasannak (eget verk) CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Kort sagt:

Arten korthåret oter kan lære å løse oppgaver ved å se hvordan andre otere gjør det.


Sosial læring

Sosial læring når vi lærer å gjøre noe ved å se på at andre gjør det. Sosial læring er smart, fordi evnen gjør en ekstra godt i stand til å lære seg hvordan man skal takle livets utfordringer. Har man ikke denne evnen, er man jo nødt til å lære seg alt på egen hånd.

Det er allerede forskning som viser at det er flere forskjellige dyrearter som har evnen til denne type læring. Deriblant mange fiskearter, fuglearter og pattedyr. Forskere i Storbritannina ville se om også otere ha denne evnen.  Nærmere bestemt to forskjellige oterarter, korthåret oter (vitenskapelig navn: Lutrogale perspicillata) og orientalsk kloløs dvergoter (vitenskapelig navn: Aonyx cinereus).

Oterne levde i dyreparker i Storbritannia.

 

Metodene

For å se om oterne lærte av hverandre, ga forskere dem oppgaver. Det vil si at de fikk plastbokser med godsaker i, som oterne måtte finne ut av hvordan de skulle få tak i. Og det var ikke alltid like lett.

Så observerte forskerne oterne, for å se om de kopierte hverandres strategier.

 

Noen av boksene som oterne måtte finne ut av hvordan de fikk ut godbiter av. (Foto: Forskningsartikkelen, DOI: 10.1098/rsos.170489)

Resultatene

Resultatene viste at korthåret oter lærte av hverandre, men hovedsakelig var det de unge oterne som lærte av de voksne.

Når det kom til den orientalske oteren, var det ingenting i resultatene som tydet på at det foregikk sosial læring mellom dem.

De forskjellige resultatene overasket forskerne litt, men de mener det har en sammenheng med de forskjellige jaktstrategiene disse oterne har. De korthårede jakter i grupper, og de fanger mye fisk. Det gjør det sannsynligvis til en fordel å kunne lære av hverandre. Mens den andre oterarten jakter stort sett alene, og deres naturlige diett består hovedsakelig av byttedyr, som skjell og krabber, dyr som ikke krever gruppejaktstrategier.

 

Kilder:

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/8/170489

 

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 31.08.2017)