Hamstere blir mer optimistiske av å bo i et spennende bur

Hamstere blir mer optimistiske av å bo i et spennende bur

Kort sagt:

Syriske hamstere som lever i et bur med mange miljøberikelser, oppfører seg mer optimistisk enn de som bor i bur med bare løpehjul.


Følelser er ikke enkelt å måle

Mer kunnskap om dyrenes følelser er et viktig mål for forskerne, og spesielt de innen dyrevelferd. Det er fordi dyrenes evne til å føle har betydning for hvordan vi behandler dem. Men problemet er selvsagt at det er enklere sagt enn gjort å forske på følelser, fordi følelser er så lite målbare, både hos mennesker og andre dyr. En måte forskerne har studert dyrenes følelser de siste årene, er derfor ved å observere på hvor optimistiske eller pessimistiske de oppfører seg. Det er nemlig allerede mye forskning som viser at vi mennesker endrer atferd etter humøret. For eksempel vil vi takle mye bedre å få en dårlig nyhet hvis vi i utgangspunktet har det godt og føler oss glade enn hvis vi i utgangspunktet ikke har det godt og er lei oss. I tillegg endrer våre forventninger seg. Det vil si at hvis vi får en nyhet vi ikke helt forstår om er god eller dårlig, vil mange regne med at det er en god nyhet når vi er i godt humør. Mens er vi i dårlig humør hvis vi får en slik uklar nyhet, vil vi lettere regne med at den er dårlig. Kort sagt: Vi ser lysere på livet når vi glade. Vi får ofte en «ting ordner seg»-holdning.

For to år siden ville to forskere se om dette fenomenet også er å finne hos syriske hamstere (Vitenskapelig navn: Mesocricetus auratus), ofte kalt gullhamstere.

Metodene

Forskerne fikk hjelp av 30 hamstere, som var åtte uker gamle da eksperimentet startet.

Alle hamsterne lærte å forbinde to drikkeflasker med enten fristende sukkervann eller en bitter smak. Det foregikk ved at forskerne plasserte en drikkeflaske med fristende sukkervann i et område av buret, og en annen flaske med bittert vann i et annet område av buret. Etter noen dager trening gikk hamsterne oftere bort til flasken med sukkervann enn til den andre flasken.

Så ble hamsterne delt i to grupper: Den ene gruppen fikk mange ekstra miljøberikelser i burene sine, det vil si ekstra ting som gjør livet spennende for en hamster, foruten det vanlige løpehjulet. Hamsterne i den andre gruppen fikk derimot mange miljøberikelser fjernet fra burene sine, og hadde derfor kjedelige bur. Slik levde de i en uke, før neste fase av eksperimentet startet.

Hva ville skje hvis det nå hang en drikkeflaske et annet sted enn de var vant til, slik at hamsterne ikke kunne vite om den inneholdt sukkervann eller bittert vann? Ville alle hamsterne fra de to gruppene våge å undersøke en mystisk drikkeflaske? Eller ville de oppføre seg forskjellig fra hverandre?

Resultatene

Resultatene viste at hamsterne som bodde i de spennende burene, nærmet seg de mystiske drikkeflaskene oftere enn de som bodde i de kjedelige burene.

For å bli sikrere på at det var de forskjellige miljøene som var årsaken til de forskjellige resultatene, byttet forskerne om på behandlingene. Det vil si at hamsterne fra de spennende burene måtte leve i kjedelige bur, og omvendt. Etter en uke testet de hamsterne igjen – og fikk lignende resultater som tidligere.

I forskningsartikkelen skriver forskerne at selv om disse resultatene ikke slår fast at hamsterne fra spennende bur faktisk følte glede, glede slik vi føler glede, så viser resultatene at de oppførte seg mer optimistisk enn hamsterne fra kjedelige bur.

Lignende forsøk har blitt utført på en rekke andre dyrearter, deriblant humler.

 

Kilder: 

https://doi.org/10.1098/rsos.140399 (forskningsartikkelen)

http://www.sciencemag.org/news/2015/07/how-tell-if-your-hamster-happy

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 27.09.2017. Foto: CC0, via Pixabay)